Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

W realizacji zadania uczestniczyło 36 dzieci, z podziałem na grupy wiekowe: najmłodsza (6-8 lat), starsza (9-12 lat) i najstarsza (13-17 lat). Z terminem realizacji od 3 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Głównym założeniem zajęć była poprawa funkcjonowania społeczno - emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez budowanie pozytywnych kontaktów…
W realizacji zadania wsparciem zostało objętych 24 dzieci (3 grupy liczące po 8 osób). Był to cykl cotygodniowych spotkań psychologa i socjoterapeuty z dziećmi i młodzieżą.…
Zajęcia były realizowane według opracowanego programu przez prowadzącą: OD SZACHA DO MATA - DLA MŁODEGO CHWATA. Miały one formę grupową, ale też indywidualną. Uczestniczyli w nich chętni wychowankowie (ogółem 8 wychowanków). Część z nich była dość dobrze rozeznana w strategiach szachowych, dlatego dzieci te głównie rywalizowali ze sobą w rozgrywkach,…
Zadanie zrealizowano w formie spotkań międzypokoleniowych o różnorodnej tematyce. Przeważały zabawy, zajęcia rękodzielniczo-plastyczne, spacery, wycieczki terenowe. W zajęciach wzięło udział 15 osób. Zadanie oscylowało wokół wspólnej nauki połączonej z przygodą, co przyczyniło się do integracji obu generacji. Nad organizacją spotkań czuwał koordynator. Spotkania organizowane były przeważnie raz w miesiącu i…
Zajęcia odbywały się w budynku siedziby Placówki. Odbiorcą było 40 osób (20 dzieci i 20 dorosłych). Cykl warsztatów miał na celu wzmocnienie lub nabycie prawidłowych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego oraz społecznego funkcjonowania. Zajęcia skierowane były zarówno do rodziców, jak i dzieci. Tematyka zajęć mieściła się w kolejnych obszarach: Wpływ człowieka…

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top