Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Zadanie skierowane było do 24 osób dorosłych. Realizacja przebiegała w trzech edycjach zajęć warsztatowych prowadzonych przez: pedagoga, psychologa i edukatora seksualnego. Celem warsztatów było pokazanie uczestnikom, jak radzić sobie ze stresem, gdzie szukać specjalistycznej pomocy i jak reagować na ryzykowne zachowania dzieci (uzależnienia, próby samobójcze, okaleczenia, wczesne inicjacje seksualne). Podczas…
Pomocą rodzin wspierających zostało objęte 10 rodzin. Ta forma wsparcia objęła rodziny, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne, uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie. Rodziny…
Uczestnikami zajęć z j. niemieckiego byli wychowankowie WPWD „Dziupla” oraz dzieci z rodzin objętych pomocą asystenta: 8 uczestników w wieku od 9 do 12 lat (5 dziewczynek, 3 chłopców). Dodatkowo do zajęć dołączali się chętni uczestnicy. Ogółem zajęcia obejmowały120 godzin, począwszy od 1 października 2021 do 30 czerwca 2022. Celem…

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top