Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Realizacja projektu przebiegała w miejscu: Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”. Działania projektowe trwały od 01.07.2019 r. do 30.11.2021 r. Beneficjentami byli mieszkańcy Miasta Wodzisławia Śląskiego. Przewidywane było objęcie wsparciem 60 rodziców oraz 60 dzieci. Projekt znalazł szersze grono odbiorców (210 osób), co wynikało z realizacji niektórych zadań dwoma systemami: stacjonarnym…
Wsparciem asystentów objęte było 40 rodzin. Zadaniem asystentów było zdiagnozowanie sytuacji rodzinnych, określenie „zasobów”, na których można bazować w pracy z rodziną, opracowanie planów pracy z rodzinami oraz wspieranie ich członków w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, dążeniu do zmiany tak, by w przyszłości rodziny samodzielnie pokonywały własne problemy.…
W zadaniu było objętych wsparciem 20 osób (10 sytuacji konfliktowych). Celem mediacji była poprawa relacji rodzinnych, alternatywne do sądowego rozwiązywanie konfliktów, poprawa kondycji psychicznej benificjentów i nabycie przez nich umiejętności komunikacyjnych. Mediacje dotyczyły głównie spraw okołorozwodowych oraz kwestii ustalenia widzeń rodziców z dziećmi. Podczas zorganizowanych spotkań z małżonkami, rodzicami przeprowadzone…
W realizacji pracy podwórkowej przewidziany był udział 20 dzieci. Jednakże odbiorcą było szersze grono młodych ludzi. Pierwszym krokiem streetworkerów było zdiagnozowanie terenu, określenie skali problemów oraz znalezienie potencjalnych odbiorców. W dalszej kolejności praca skupiła się na budowaniu zaufania i pozytywnych relacji na zasadzie dobrowolności udziału. Powstały dwie stałe grupy docelowe:…
W realizacji zadania przewidywane było objęcie 15 dzieci wsparciem. Z uwagi na realizację zadania w ciągu dwóch lat, co wiąże się z przejściem niektórych wychowanków do grupy starszej oraz naborem nowych podopiecznych, pomoc otrzymało więcej beneficjentów. Grupa powstała z myślą o wsparciu dzieci w wypełnianiu obowiązków szkolnych, pokonywaniu trudności edukacyjnych…

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top