Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Realizacja projektu przebiegała w miejscu: Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”. Działania projektowe trwały od 01.07.2021 r. do 30.11.2022 r. Beneficjentami byli mieszkańcy Miasta Wodzisławia Śląskiego. Projekt znalazł 218 odbiorców. Celem głównym projektu było wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz stworzenie dzieciom i młodzieży z terenu Miasta Wodzisławia…
Wsparciem asystentów objęte było 20 rodzin. Do zadań asystentów należało w początkowej fazie zdiagnozowanie sytuacji rodzinnych oraz określenie „zasobów”, na których można bazować w pracy z…
W projekcie od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2022 roku wzięło udział 20 osób. Pomoc prawna świadczona była w sprawach z zakresu prawa cywilnego (m. in. ochrona praw lokatora, upadłość konsumencka), rodzinnego (m. in. alimenty, kontakty z małoletnimi dziećmi, władza rodzicielska, rozwód i separacja oraz inne) i karnego…
Zadaniem przewidziano objęcie 20 wychowanków. Realizacja trafiła do szerszego grona beneficjentów (67 osób) ze względu na organizowane imprezy otwarte. Praca animatora społeczno-kulturalnego przebiegała w większości przypadków w formie organizowania dwóch wydarzeń czterogodzinnych w miesiącu dla wychowanków wszystkich świetlic WPWD „Dziupla” (ogółem 32 wydarzenia). Celem przedsięwziętych działań był wzrost świadomości i…
Wsparciem pedagoga rodzinnego zostało objętych ponad 50 osób. Praca pedagoga rodzinnego obejmowała rodziny, w których m. in. wychowuje się dziecko funkcjonujące w szkole w sposób zaburzony, z powodu różnych dysfunkcji, jak nadpobudliwość psychoruchowa, wycofanie, osamotnienie, opóźnienia w rozwoju intelektualnym, zespół aspergera, trudności w kontroli zachowań, zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,…

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top