Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Zadanie 1. Asystentura rodzinna – podsumowanie

Lis 26, 2022

Wsparciem asystentów objęte było 20 rodzin.

Do zadań asystentów należało w początkowej fazie zdiagnozowanie sytuacji rodzinnych oraz określenie „zasobów”, na których można bazować w pracy z rodzinami celem poprawy ich sytuacji życiowych.. Na tej podstawie asystenci opracowywali plany pracy z rodzinami, wyznaczając kolejne cele i zadania. Praca asystentów prowadzona była na terenie siedziby „Dziupli” oraz w miejscach zamieszkania rodzin.

Pomoc rodzinie polegała na wspieraniu jej członków w przezwyciężeniu trudności, kryzysów oraz dążeniu do zmiany tak, by w przyszłości rodziny potrafiły samodzielnie pokonywać problemy. Rodzice otrzymywali pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, psychologicznych i zdrowotnych, również w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem oraz aktywnego spędzania czasu wolnego w sposób konstruktywny.

Asystenci wspierali rodziców także członków rodzin w aktywności społecznej oraz motywowali do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do zadań asystentów należało poza tym podejmowanie działań i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Poprzez zajęcia psychoedukacyjne dzieci, jako członkowie rodzin, otrzymywały pomocną dłoń w pokonywaniu trudności związanych z obowiązkiem szkolnym. Asystenci monitorowali sytuacje szkolne, utrzymując stały kontakt z wychowawcami, pedagogami szkolnymi i przedszkolnymi oraz udzielając pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji. Udzielali rodzicom wskazówek, co do wychowania i sprawowania opieki nad potomstwem. Mobilizowali do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.

Asystenci współpracowali z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, takimi, jak: MOPS, PCPR, Sąd Rodzinny, rodziny zastępcze. Wspierali rodziny biologiczne w staraniach o powrót dzieci do domu oraz w przygotowaniach dla nich odpowiednich warunków.

W razie potrzeby asystenci organizowali pomoc rzeczową w postaci zabawek, artykułów żywnościowych, odzieży.

 

 

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top