Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Zadanie 2. Poradnictwo prawne – podsumowanie

Lis 26, 2022

W projekcie od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2022 roku wzięło udział 20 osób. Pomoc prawna świadczona była w sprawach z zakresu prawa cywilnego (m. in. ochrona praw lokatora, upadłość konsumencka), rodzinnego (m. in. alimenty, kontakty z małoletnimi dziećmi, władza rodzicielska, rozwód i separacja oraz inne) i karnego (m. in. zawiadomienie o przestępstwie).

Zadanie realizowano w formie porad bezpłatnych i dedykowane było beneficjentom, którzy nie posiadają warunków materialnych do zakupu usług prawnych.

Do zadań prawnika należało udzielanie porad prawnych w oparciu o aktualne problemy podopiecznych „Dziupli”, jak również pomoc w przygotowaniu dokumentów i pism w toczących się sprawach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych. Prawnik wspierał podopiecznych również przy tworzeniu wniosków o bezpłatną pomoc prawną świadczoną z urzędu przez adwokata lub radcę prawnego w postępowaniach przed sądem.

Spotkania z zainteresowanymi osobami odbywały się w siedzibie „Dziupli” w Wodzisławiu Śląskim w godzinach popołudniowych, a terminy ustalane były każdorazowo w zależności od potrzeb. Każde spotkanie rozpoczynało się przedstawieniem stanu faktycznego przez osobę zainteresowaną. Następnie prawnik wyjaśniał szczegóły stanu prawnego mającego zastosowanie w sprawie i odpowiadał na pytania.

Porady prawne pozwalały na bieżąco rozwiązywać sprawy składające się nieraz na wieloproblemowe, trudne sytuacje rodzinne.

 

 

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top