Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Zadanie 4. Pedagog rodzinny - podsumowanie

Lis 26, 2022

Wsparciem pedagoga rodzinnego zostało objętych ponad 50 osób.

Praca pedagoga rodzinnego obejmowała rodziny, w których m. in. wychowuje się dziecko funkcjonujące w szkole w sposób zaburzony, z powodu różnych dysfunkcji, jak nadpobudliwość psychoruchowa, wycofanie, osamotnienie, opóźnienia w rozwoju intelektualnym, zespół aspergera, trudności w kontroli zachowań, zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzeniami lateralizacji, opóźnieniami rozwoju ruchowego.

Pomoc oferowana przez pedagoga rodzinnego miała szeroki wachlarz: zajęcia o charakterze profilaktycznym, stymulującym, wspomagającym i korekcyjno – kompensacyjnym. Prócz zajęć z dziećmi do zadań pedagoga rodzinnego należały porady wychowawcze dla rodziców i wspieranie ich w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych, umiejętnościach rodzicielskich, pomoc w trudnych sytuacjach społecznych (konflikty rodzinne, poszukiwanie pracy zawodowej, porad specjalistycznych w przypadkach zachorowania). Zadania te były realizowane po wstępnej diagnozie sytuacji rodzinnej i opracowaniu planu pracy z rodziną. Praca pedagoga była więc systemowa i opierała się na psychoedukacji, profilaktyce oraz współpracy z rodzicami, nauczycielami, asystentami oraz specjalistami w zakresie niesienia pomocy dzieciom.

Poza tym pedagog rodzinny udzielał rad młodzieży w wyborze dalszej szkoły oraz w zakresie orientacji zawodowej. Praca skupiała się na zajęciach i spotkaniach z beneficjentami w „Dziupli”, ale też do zadań należały rozmowy i spotkania w codziennym środowisku życia rodziny (tj. dom, podwórko, plac zabaw).

 

 

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top