Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Zajęcia socjoterapeutyczne...

Maj 17, 2021

Podczas zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci grupa najmłodsza pracowała nad uświadomieniem sobie czym jest konflikt, jakie mogą być jego powody, i jakie są sposoby na jego rozwiązanie.

Wychowankowie wypisywali słowa, które kojarzyły się im z tymi, które odzwierciedlają ich przeżycia w sytuacjach konfliktowych. Zapoznali się z wierszem   A. Fredry „ Paweł i Gaweł” oceniali konflikt między sąsiadami oraz podawali sposoby na jego uniknięcie i zażegnanie.

Przy ćwiczeniu ze składaniem papierowych „ręczników”, prowadząca wyjaśniła uczestnikom, że sytuację składania „ręczników” można porównać z sytuacją problemową, którą możemy rozwiązać z wykorzystaniem różnych sposobów. Zawsze istnieje więcej niż jeden sposób rozwiązania zadania, a wybór metody wiąże się z indywidualnymi potrzebami każdego z nas:)

Pracując nad zagadnieniem związanym z asertywnością, dzieci dowiedziały się, że człowiek ma prawo wyrażać siebie, swoje opinie, uczucia, postawy, potrzeby, o ile czyni to w sposób nie naruszający praw innych osób. Stworzyły listę cech zachowań asertywnych. Oto nasze przykładowe określenia: „mam prawo być sobą”; „mam prawo do własnego zdania”; „mogę powiedzieć NIE temu, co jest dla mnie szkodliwe”. W parach ćwiczyły asertywną odmowę, dzieliły się odczuciami na w/w temat.

Projekt: Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Romina Mitko

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top