Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Początki
sięgają roku 1995, kiedy to nieżyjąca już dziś pani Maria Kieca zainteresowała się grupą zaniedbanych dzieci z Rynku. Wynajęła od "Solidarności" lokal na ulicy Ks. Konstancji. Tam powstała pierwsza nieformalna świetlica. Bezinteresowna opiekunka - p. Maria zajmowała się dziećmi potrzebującymi pomocy - odrabiała z nimi lekcje, dokarmiała, spełniała rodzicielskie obowiązki, nie szczędziła przyjemności - zapraszała na deser czy do kina, zabierała na wycieczki. Ta piękna działalność to początki Zespołu Świetlic. Po kilku miesiącach pani Kiecowa znalazła sprzymierzeńca w osobie Aliny Furtak, będącej wówczas pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw profilaktyki uzależnień. Wtedy to urząd zaczął wspomagać finansowo pierwszą świetlicę. 30 lipca 1996 roku Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim wystosował pismo do Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie utworzenia Zespołu Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych. W miesiąc później Kuratorium wyrażając zgodę wydało akty założycielskie trzech świetlic oraz akt połączenia ich w zespół i rozpisało konkurs na dyrektora. Pierwszym dyrektorem placówki został mgr Wiesław Porębski, który jesienią przystąpił do czynności organizacyjnych. 30 grudnia 1996r. Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia od Kuratora Oświaty w Katowicach Zespołu Świetlic. Z dniem 1 stycznia 1997 zaczęły funkcjonować w mieście trzy świetlice - nr 1 na os. XXX-lecia, nr 2 - przy ul. Ks. Konstancji, nr 3 przy ul. Leszka.

Kolejne Lata
Po roku działalności - 5 grudnia 1998 r. do Zespołu Świetlic dołączyła czwarta świetlica na Os. 1 Maja. Przyjęto wówczas do niej dwanaścioro dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej nr 9. I tak w pięciu grupach wychowawczych spotykali się dzień po dniu, popołudniami, uczniowie wodzisławskich szkół - trochę zagubieni, często mający problemy szkolne, niejednokrotnie wielkie troski, kłopoty związane z rodziną czy rówieśnikami. Codzienna praca zaczynała przynosić efekty, wielu wychowankom udało się wyjść z niepowodzeń szkolnych, inaczej spojrzeć na swoje kłopoty, odkryć w sobie jakiś talent, uwierzyć w siebie, polubić życie. Ważnym elementem działań świetlicowych stały się spotkania integracyjne i środowiskowe, imprezy okolicznościowe jak wspólnie z rodzicami i przyjaciółmi Wigilie, czy Śniadania Wielkanocne, Mikołajki, Andrzejki, dyskoteki, spotkania z ciekawymi ludźmi. W czasie wakacji i ferii zimowych dzieci miały okazję wypoczywać na obozach terapeutycznych w Danii, Połczynie Zdroju, Hutisku-Solanec w Beskidach Morawskich, Nowym Sączu, Ustroniu, Jarnołtówku, w stanicy harcerskiej w Lipowcu. Organizatorami pracy w Zespole Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych byli przez te lata: mgr Wiesław Porębski - od 1 grudnia 1996 r. do 31 października 2000 r. mgr Marek Kobiór - od 1 listopada 2000 r. do 31 sierpnia 2002 r. mgr Krystyna Orbik-Skupień - od 1 września do teraz. Od września 2011 roku placówka funkcjonuje pod nazwą Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla". Świetlice z os. XXX-lecia oraz z ul. Szkolnej zostały przeniesione do lokalu przy ul. Jana 17, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa oraz Klub Młodzieżowy. Pod ten sam adres przeniosła się siedziba placówki.

Dziś
jesteśmy placówką pomocy społecznej typu wsparcia dziennego, dla której organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski. W mieście działają cztery świetlice działające w ramach Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla": Świetlica przy ul. Jana 17 wraz z Klubem Młodzieżowym, Świetlica nr 3 z siedzibą przy ul. Kokoszyckiej, Świetlica nr 4 w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 4 na Wilchwach oraz Świetlica nr 5 w Turzyczce. Świetlice czynne są przez cały rok - również w okresie wakacji i ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00, a także w soboty od 9.00 do 13.00

Mamy na celu
zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom potrzebującym pomocy, w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej, wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, prowadzenie działań profilaktycznych mających zapobiec niedostosowaniu społecznemu i patologiom.

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top