Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

Mar 02, 2021

Realizacja zajęć socjoterapeutycznych przebiegał w grupie najstarszej pod hasłami takim jak: integracja, nastrój, emocje, samoświadomość i asertywność. Głównym założeniem programu było poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego młodzieży poprzez budowanie pozytywnych kontaktów i rozwijanie czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań ryzykownych czy wyrównanie szans rozwojowych.

W przebiegu odbywających się zajęć zadaniem wychowanków było rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji, zrozumienie własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób, a także wskazywanie skutecznych sposobów łagodzenia napięć. Spotkania były okazją do uzewnętrzniania własnych uczuć i przeżyć oraz uświadomieniem sobie, że uczucia mogą się zmieniać.

Na zajęciach z zachowań asertywnych wychowankowie nabyli praktyczne umiejętności prezentowania swojego zdania oraz odmawiania, dzięki czemu lepiej sobie poradzą z presją rówieśniczą, nawiążą zdrowsze relacje oraz rzadziej sięgną po alkohol i inne środki psychoaktywne.

Projekt: Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top