Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Bogatą ofertę i atmosferę życzliwości osiągamy dzięki osobom i instytucjom, które z nami współpracują i nas wspierają

WSZYSTKIM PIĘKNIE DZIĘKUJEMY i zapraszamy do DALSZEJ WSPÓŁPRACY!

Wśród naszych przyjaciół są:

Państwo Grażyna i Mieczysław Walusiowie; Właściciele Zajazdu Nautilus - dziękujemy za przygotowywanie posiłków

ING Bank Śląski Wodzisław Śl. - Dziękujemy za paczki Mikołajowe dla naszych wychowanków

Harcerze z Komendy Hufca ziemi Wodzisławskiej – Dziękujemy za miejsca na obozach letnich

Zespół szkół ponadgimnazjalnych z Pszowa - Dziękujemy za coroczne ferie na lodzie i Andrzejki

Klub sportowy „FORMA” - Dzięki za pomoc rzeczową i bezpłatną możliwość korzystania z imprez biegowych

Zespół Szkół nr 2 – bezpłatnie możemy korzystać z sali gimnastycznej raz w tygodniu

Zespół Szkól nr 1 w Wodzisławiu Śl – użyczenie pomieszczeń szkolnych na prowadzenie świetlicy

ks. Bogusław Płonka- proboszcz Parafii WNMP – Dzięki za udostępnienie ogrodu parafialnego na organizację zajęć plenerowych i ognisk integracyjnych

Towarzystwo Charytatywne RODZINA – Dzięki za żywność przekazaną naszej placówce – 207 kg makaronów, ryżu, cukru, płatków, mąki, kaszy itp.

Fundacja Orange- dziękujemy za paczki Mikołajowe dla wszystkich wychowanków

Pracownicy ING Bank- dziękujemy za przekazana żywność

Dominik Kolorz - Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"- przekazana dotacja pozwoliła zorganizować m.in. kulig w Wiśle w czasie ferii zimowych. Dziękujemy!

Pracownicy Wodzisławskiego Żłobka- jesteśmy wdzięczni za wspieranie rzeczowe i finansowe naszych rodzin

Członkowie Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe dla naszych rodzin

Serdeczne podziękowania dla:

ZPC "Mieszko" SA

Agro Wodzisław

PSS SPOŁEM w Wodzisławiu Śl.

Piekarni G.T. Sobala

Tadeusza Antończyka z Firmy "Prymus"

Biura Strategii i Promocji w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Dziękujemy za życzliwość i ofiarność jaką okazali Państwo przy organizacji "Festynu Rycerskiego". Wyrażając swą wdzięczność za serce, uśmiech i dobrą wolę życzymy zdrowia, wielu sukcesów i powodzenia w realizacji marzeń.

Miło wspominamy: pana Edwarda Szczygła - byłego radnego miejskiego, pana Władysława Rosołowskiego Prezesa POD „Rozkwit” i działkowców, ks Janusza Badurę – proboszcza parafii św. Herberta, państwa Joannę i Arkadiusza Gruszka, panią Jolantę Wagner – wychowawcę PP nr 6 - wieloletnią wolontariuszkę, wolontariuszy – seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top