DZIUPLA

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego

O mnie

kadra małgorzata skoczylasNazywam się Małgorzata Skoczylas. Psychologię ukończyłam w ramach dziennych studiów magisterskich na Uniwersytecie Opolskim.

W Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla" pracuję od sierpnia 2015. Do moich obowiązków należy m.in. wspieranie wychowawców i asystentów rodziny wiedzą z zakresu psychologii, udzielanie porad psychologicznych zainteresowanym osobom dorosłym, w tym rodzicom, prowadzenie indywidualnych zajęć i konsultacji dla wychowanków świetlicy oraz prowadzenie warsztatów dla podopiecznych placówki z zakresu edukacji seksualnej.