DZIUPLA

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego

Nasi przyjaciele

Bogatą ofertę i atmosferę życzliwości osiągamy dzięki osobom i instytucjom, które z nami współpracują i nas wspierają.

WSZYSTKIM PIĘKNIE DZIĘKUJEMY i zapraszamy do DALSZEJ WSPÓŁPRACY!

Wśród naszych przyjaciół są:

 • Państwo Grażyna i Mieczysław Walusiowie; Właściciele Zajazdu Nautilus - dziękujemy za przygotowywanie posiłków
 • ING Bank Śląski Wodzisław Śl. - Dziękujemy za paczki Mikołajowe dla naszych wychowanków
 • Harcerze z Komendy Hufca ziemi Wodzisławskiej – Dziękujemy za miejsca na obozach letnich
 • Zespół szkół ponadgimnazjalnych z Pszowa - Dziękujemy za coroczne ferie na lodzie i Andrzejki
 • Klub sportowy „FORMA” - Dzięki za pomoc rzeczową i bezpłatną możliwość korzystania z imprez biegowych
 • Zespół Szkół nr 2 – bezpłatnie możemy korzystać z sali gimnastycznej raz w tygodniu
 • Zespół Szkól nr 1 w Wodzisławiu Śl – użyczenie pomieszczeń szkolnych na prowadzenie świetlicy
 • ks. Bogusław Płonka- proboszcz Parafii WNMP – Dzięki za udostępnienie ogrodu parafialnego na organizację zajęć plenerowych i ognisk integracyjnych
 • Towarzystwo Charytatywne RODZINA – Dzięki za żywność przekazaną naszej placówce – 207 kg makaronów, ryżu, cukru, płatków, mąki, kaszy itp.
 • Fundacja Orange- dziękujemy za paczki Mikołajowe dla wszystkich wychowanków
 • Pracownicy ING Bank- dziękujemy za przekazana żywność
 • Dominik Kolorz - Przewodniczący Zarządu  Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"- przekazana dotacja pozwoliła zorganizować m.in. kulig w Wiśle w czasie ferii zimowych. Dziękujemy!
 • Pracownicy  Wodzisławskiego Żłobka- jesteśmy wdzięczni za wspieranie rzeczowe i finansowe naszych rodzin
 • Członkowie Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe dla  naszych rodzin

Serdeczne podziękowania dla:

 • ZPC "Mieszko" SA
 • Agro Wodzisław
 • PSS SPOŁEM w Wodzisławiu Śl.
 • Piekarni G.T. Sobala
 • Tadeusza Antończyka z Firmy "Prymus"
 • Biura Strategii i Promocji w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Dziękujemy za życzliwość i ofiarność jaką okazali Państwo przy organizacji "Festynu Rycerskiego".

Wyrażając swą wdzięczność za serce, uśmiech i dobrą wolę życzymy zdrowia, wielu sukcesów i powodzenia w realizacji marzeń.

 

Miło wspominamy: pana Edwarda Szczygła - byłego radnego miejskiego, pana Władysława Rosołowskiego Prezesa POD „Rozkwit” i działkowców, ks Janusza Badurę – proboszcza parafii św. Herberta, państwa Joannę i Arkadiusza Gruszka, panią Jolantę Wagner – wychowawcę PP nr 6 - wieloletnią wolontariuszkę, wolontariuszy – seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.

 

 

Copyright © 2011-2017. All Rights Reserved.