DZIUPLA

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego

Co to jest psychoterapia

Człowiek podczas całego życia musi stawiać czoła różnym przeciwnościom losu. Zdarza się jednak, że pojawiają się sytuacje, które przerastają jego możliwości radzenia sobie. Psychoterapia pomaga zmienić błędne postrzeganie świata, które nas ogranicza. Pomaga nam w przezwyciężaniu zahamowań oraz odruchowych, nie zawsze pomocnych sposobów reagowania. Dzięki psychoterapii uczymy się pokonywania lęku i wykorzystania nowych możliwości radzenia sobie w różnych sytuacjach. Jest to proces prowadzący do zmiany, która niezbędna jest do usunięcia negatywnych objawów takich jak strach czy żal. Podczas psychoterapii zmianie ulegają wadliwe postawy, przekonania czy reakcje emocjonalne. W zależności od potrzeb, psychoterapeuta skupia się również na nieadekwatnym wartościowaniu zdarzeń oraz komunikacji interpersonalnej, która często bywa źródłem konfliktów.

Niejednokrotnie zdarza się, iż problemy z którymi przychodzi dana osoba to jedynie przysłowiowy „wierzchołek góry lodowej”, a źródło mają w podświadomości. Mogą być pozostałością trudnego dzieciństwa oraz braku wsparcia i miłości ze strony najbliższych. Rozpoczynając psychoterapię powinniśmy mieć świadomość, że będzie to doświadczenie emocjonalne. Psychoterapeuta wraz z pacjentem podczas spotkań starają się zmierzyć z trudnymi, bolesnymi sprawami z przeszłości, załagodzić poczucie krzywdy, winy. Psychoterapeuta próbuje wzmocnić to, co dla danej osoby jest źródłem siły. Wielu pacjentów dopiero podczas terapii uczy się nazywać i wyrażać emocje, jednocześnie pozwalając sobie na otwarte przeżywanie złości, smutku i radości. Odnajdując własną siłę zdobywamy poczucie, że mamy wpływ na rzeczywistość. Psychoterapia pozwala na odnalezienie akceptacji, poczucia sensu oraz spełnienia. Odzyskując spokój zaczynamy w pełni cieszyć się życiem.

Znaczącym czynnikiem w psychoterapii jest relacja psychoterapeuty z pacjentem. Psychoterapeuta pozwalając na odreagowanie negatywnych stanów emocjonalnych, przekazując informacje zwrotne daje wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Relacja z psychoterapeutą daje możliwość doświadczenia zrozumienia i empatii. Psychoterapeuta nie ocenia, co daje możliwości wypowiedzenia wszelkich obaw bez ukrywania ich. Terapeuta również nie krytykuje, pozwala na wolność i sam wyraża swoje emocje. Pacjent w psychoterapii ma poczucie autonomii i zrozumienia. Warto jednak pamiętać, o tym że psychoterapeuta nie daje gotowych rozwiązań ale pomaga budować wewnętrzną siłę i towarzyszy w podejmowaniu decyzji.

 

Czabała Jan Czesław. (2009). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa,
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kolos Adriana. (2011). Pigułka czy rozmowa. W Polityka-Poradnik Psychologiczny tom 7.